EAC Advies

Aanvraag 2e gezinsauto

Aanvraag 2e gezinsautoverzekering

*Zijn er op dit moment feiten of omstandigheden bij u bekend die kunnen leiden tot een schadeclaim op de door u aangevraagde verzekering? Indien u deze vraag met ‘ja’ heeft beantwoord graag uw toelichting:

* Bent u, of andere personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten, in de laatste acht jaar verdacht (geweest) van of veroordeeld voor: − Diefstal, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging daartoe?
− Vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing? Of een misdrijf gericht tegen de vrijheid of het leven of een poging daartoe?
− Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten?
− Een verkeersmisdrijf, zoals rijden onder invloed, snelheidsoverschrijding van meer dan 50 km/uur of doorrijden na een aanrijding?

* Bent u, of andere personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten, de laatste acht jaar geweigerd of opgezegd door een verzekeraar?
* Bent u, of andere personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten, betrokken (geweest) bij verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding van een financiële instelling?
* Bent u, of andere personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten, in de laatste vijf jaar failliet verklaard, in een schuldsanering betrokken of is de rechter akkoord gegaan met een (uitstel) surseance van betaling of heeft de deurwaarder op dit moment beslag gelegd op inkomsten of bezittingen van u of andere personen die u wilt meeverzekeren?
* Heeft u (of andere personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten) de laatste 5 jaar schade geleden of veroorzaakt die door de aangevraagde verzekering(en) wordt gedekt? Indien u deze vraag met ‘ja’ heeft beantwoord graag uw toelichting:


Scroll naar boven