Regelmatige bestuurder

Autoverzekering op naam van je ouders als hoofdbestuurder Een autoverzekering op naam van je ouders, is aantrekkelijk als je net je rijbewijs hebt. Autoverzekeringen voor jongeren zijn immers behoorlijk kostbaar. Wie “een jongere” is, hangt een beetje van de verzekeraar af; soms 24 jaar, soms 25 jaar. Maar als vader of moeder nu gewoon die verzekering afsluit, dan daalt die premie behoorlijk. En een goedkope autoverzekering voor je kind afsluiten, dat kan toch geen ouder weigeren…. Een autoverzekering op naam van je ouders, kan helemaal verkeerd aflopen. Autoverzekeraars willen een premie berekenen, die is afgestemd op het risico. Het type auto speelt een rol, en het aantal schadevrije jaren. Maar natuurlijk ook de rijervaring die iemand heeft. Ik begrijp, dat verzekeraars zo handelen, maar jongeren betalen dan wèl een behoorlijke hogere premie voor hun autoverzekering. Die rijervaring immers, komt pas met de jaren. En daarom willen verzekeringsmaatschappijen niet, dat je als jongere een autoverzekering op naam van je ouders hebt. Op naam van vader of moeder bijvoorbeeld, terwijl jij het bent, die dagelijks met de auto rijdt. De verzekeraars ontvangen dan een veel lagere premie. Een premie, die hoort bij een oudere en, meer ervaren bestuurder, terwijl jongeren meer schaden maken.

Helaas blijkt dat inderdaad zo te zijn. Wat is nu allemaal mis als je op de autoverzekering van een ander rijdt? Het gaat daarbij om de volgende problemen met bijbehorende gevaren: je moet eerst onwaarachtige informatie verschaffen als je de verzekering sluit. Al een slecht begin dus; daarmee kan je de kans op een uitkering bij schade verspelen, je moet een schade terugbetalen; no-claim opbouwen op de autoverzekering op naam van je ouders, kan niet. Als je goed rijdt, zijn die jaren van je ouders; zowel de ouders als “de jongere” lopen kunnen geregistreerd te worden in een centrale databank na een schade (het CIS) een registratie bij het CIS kan ook al gedaan worden, als er nog helemaal geen schade is. Als de verzekeraar de fraude bijvoorbeeld tussentijds ontdekt bij een controle. Ik zal deze punten even kort toelichten, en dan blijkt een autoverzekering op naam van je ouders veel minder “slim” Verzekeraars vragen bij het afsluiten van een autoverzekering altijd naar: -de verzekeringnemer (de contractant) -de eigenaar en/of de kentekenhouder; -de regelmatige bestuurder. En bij dat laatste punt, gaat het fout. Want daar vermelden ouders dan niet hun kind, maar zichzelf. Vermeld je de jongere namelijk, dan krijg je een hogere premie. Dit noemen we verzwijging in verzekeringsland. En dat kan een ongeldige verzekering opleveren.

Bij schade zal de verzekeraar dan uitkering weigeren als de verzwijging uitkomt. En daar is wettelijk bitter weinig tegen te doen. Veroorzaak je als jongere een kleine schade, dan heb je kans dat die in de grote stroom van autoschades wordt meegenomen. Maar stel, je rijdt iemand aan. Een paar honderdduizend Euro schade is dan niets bijzonders. En verzekeraars zoeken dat soort schaden echt heel goed uit. En als je die moet terugbetalen…. Een eigen autoverzekering op je eigen naam, is altijd beter. Maar stel dat het een aantal jaren goed gaat met je autoverzekering op naam van je ouders. En je wilt uiteindelijk je eigen polis. Wat gebeurt er dan? De opgebouwde schadevrije jaren (door jou nota bene) staan niet op jouw naam, maar op die van één van jouw ouders. Soms zijn die jaren over te voeren, vaker echter niet! En dan sta je dus weer op 0 jaar en kan je weer opnieuw beginnen met opbouwen. Tenslotte, wel of niet NA een schade, als de fraude wordt ontdekt door verzekeraars, kunnen die dan melden bij het eerdergenoemde CIS. Dat maakt verzekeren in de toekomst altijd erg moeilijk of kostbaar. Je eigen auto verzekeren op je eigen naam heeft veel voordelen: je bouwt je eigen korting voor schadevrij rijden op; geen onzekerheden bij schade; geen risico op registratie wegens frauduleus handelen. Al deze voordelen wegen ruimschoots op, tegen de (inderdaad) hoge premie aan het begin van “je verzekeringsleven” Even doorbijten met de hoge kosten voor een eigen polis, dat rijdt toch echt lekkerder dan een autoverzekering op naam van je ouders.

Autoverzekering op naam van je ouders als hoofdbestuurder

Het kan aantrekkelijk lijken om bij het behalen van je rijbewijs een autoverzekering op naam van je ouders af te sluiten, vooral omdat autoverzekeringen voor jongeren doorgaans behoorlijk prijzig zijn. De leeftijdsgrens voor wat als “jongere” wordt beschouwd, varieert per verzekeraar, soms is het 24 jaar, soms 25 jaar. Wanneer een van je ouders echter de verzekering afsluit, kan de premie aanzienlijk dalen. Het is verleidelijk om als ouder een voordelige autoverzekering voor je kind af te sluiten.

Toch kleven er risico’s aan het hebben van een autoverzekering op naam van je ouders. Verzekeringsmaatschappijen berekenen premies op basis van risico’s, waarbij het type auto, het aantal schadevrije jaren en de rijervaring een rol spelen. Rijervaring komt echter met de jaren, en verzekeraars willen niet dat jongeren profiteren van lagere premies die eigenlijk bedoeld zijn voor oudere, meer ervaren bestuurders. Als een jongere als hoofdbestuurder op de verzekering van zijn ouders staat, ontvangt de verzekeraar een lagere premie, wat niet overeenkomt met het hogere risico dat jongeren doorgaans met zich meebrengen.

Wat zijn de problemen als je als hoofdbestuurder op de autoverzekering van iemand anders staat?

  1. Je moet onjuiste informatie verstrekken bij het afsluiten van de verzekering, wat een slechte start is.
  2. Dit kan leiden tot het verlies van het recht op een schade-uitkering; je moet schade mogelijk terugbetalen.
  3. Het opbouwen van no-claimkorting op de autoverzekering op naam van je ouders is niet mogelijk.
  4. Zowel de ouders als de jongere kunnen worden geregistreerd in een centrale databank (CIS) na een schadegeval.
  5. Registratie bij het CIS kan zelfs plaatsvinden zonder daadwerkelijke schade, bijvoorbeeld als fraude wordt ontdekt tijdens een controle.

Een autoverzekering op naam van je ouders blijkt dus minder verstandig om verschillende redenen. Het is beter om een eigen autoverzekering op je eigen naam te hebben, omdat dit de volgende voordelen met zich meebrengt:

  • Je bouwt je eigen schadevrije jaren op.
  • Er zijn geen onzekerheden bij schadegevallen.
  • Er is geen risico op registratie wegens frauduleus handelen.

Hoewel de premie aan het begin van je verzekeringsleven wellicht hoog lijkt, wegen de voordelen van een eigen polis ruimschoots op tegen deze kosten. Het hebben van je eigen autoverzekering op je eigen naam biedt uiteindelijk meer gemoedsrust en financiële voordelen.

Scroll naar boven