Maand: april 2023

Strafzaken niet altijd gedekt door rechtsbijstand

Strafzaken niet altijd gedekt door rechtsbijstand

Wanneer u zich al dan niet opzettelijk schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit, zal dit hoogstwaarschijnlijk leiden tot een strafzaak dir voor de rechter wordt beslecht. Toch betekent dit niet standaard dat juridische hulp wordt vergoed door uw rechtsbijstandverzekering. Wat vooral van belang is, of er sprake is van opzet. Bent u namelijk opzettelijk […]

Scroll to Top