Schade door bomen

Soms als er schade is door een gebouw of een ander vast ding, kan de eigenaar ervan aansprakelijk zijn, zelfs als diegene niet direct iets heeft gedaan om de schade te veroorzaken. Dit noemen we risicoaansprakelijkheid. Maar als het gaat om bomen, geldt dit niet altijd.

Volgens de wet (artikel 174 van het Burgerlijk Wetboek) geldt risicoaansprakelijkheid voor gebouwen en andere structuren die permanent aan de grond vastzitten. Dit betekent dat als er schade wordt veroorzaakt door zo’n structuur, de eigenaar ervoor verantwoordelijk kan worden gehouden, ongeacht of ze zelf iets hebben gedaan om de schade te veroorzaken.

Maar deze wet is niet van toepassing op bomen, omdat bomen niet worden beschouwd als vaste objecten waarvan de grondeigenaar eigenaar is. Dus de eigenaar van een boom is niet automatisch aansprakelijk voor eventuele schade die de boom veroorzaakt. Maar er zijn omstandigheden waarin de eigenaar wel aansprakelijk kan zijn.

Bijvoorbeeld, als er een storm is en een goed onderhouden boom veroorzaakt schade, dan is het moeilijk om de eigenaar hiervoor verantwoordelijk te houden. Dit komt omdat de omstandigheden buiten de controle van de eigenaar liggen; dit wordt overmacht genoemd. In dit geval kan de schade worden geclaimd bij de verzekering van de gedupeerde partij als “stormschade”.

Zelfs als er geen storm is, kunnen bomen takken verliezen of omvallen en schade veroorzaken aan eigendommen van anderen. De eigenaar van de boom heeft dan de verantwoordelijkheid om de boom goed te onderhouden en regelmatig te controleren. Als er schade optreedt omdat de eigenaar niet aan deze verplichtingen heeft voldaan, kan de eigenaar aansprakelijk worden gesteld. Dit wordt beschouwd als een onrechtmatige daad. Bijvoorbeeld, als de boom niet goed is onderhouden of te veel is gesnoeid, kan dit leiden tot schade en kan de eigenaar verantwoordelijk worden gehouden.

Het is dus niet altijd zo dat de eigenaar van een boom automatisch aansprakelijk is als de boom schade veroorzaakt. Het hangt af van verschillende factoren. Als je schade hebt geleden waarvoor je verzekerd bent, is het vaak slim om de verzekering de claim te laten afhandelen. Ze kunnen dan de schade met jou regelen en indien nodig afhandelen met de verzekeraar van de eigenaar van de boom. Het kan ook voordelig zijn om eerst contact op te nemen met je eigen verzekering, omdat zij meestal uitgaan van de nieuwwaarde van de beschadigde spullen, terwijl de verzekeraar van de eigenaar vaak uitgaat van de dagwaarde.

Scroll naar boven