Strafzaken niet altijd gedekt door rechtsbijstand

Wanneer u zich al dan niet opzettelijk schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit, zal dit hoogstwaarschijnlijk leiden tot een strafzaak dir voor de rechter wordt beslecht. Toch betekent dit niet standaard dat juridische hulp wordt vergoed door uw rechtsbijstandverzekering.

Wat vooral van belang is, of er sprake is van opzet. Bent u namelijk opzettelijk betrokken bij een strafbaar feit, dan kunt u geen aanspraak maken op de rechtsbijstandverzekering. Anders is het wanneer u wel mogelijk schuldig wordt bevonden aan een strafbaar feit, maar er geen opzet in het spel is. Denk daarbij aan het kopen van gestolen goederen of het veroorzaken van een aanrijding met letsel tot gevolg. In deze gevallen kan de rechtsbijstandverzekering soms wel aangesproken worden.

Is er sprake van een ernstig strafbaar feit, zoals mishandeling of diefstal, dan krijgt u doorgaans een gratis advocaat toegewezen. Bij minder ernstige delicten is dit niet het geval. Daarbij moet u zelf zorgen voor een advocaat. Of deze vergoed wordt door de verzekering is zoals gezegd afhankelijk van opzet. Het kan soms zijn dat de verzekering niet uitkeert. Mocht later vrijspraak volgen, dan worden kosten vrijwel altijd nog alsnog vergoed.

Dekking
De dekking voor de rechtsbijstandverzekering is niet bij iedere verzekeraar hetzelfde Daarom is het belangrijk om in uw polisvoorwaarden te kijken hoe u verzekerd bent. Een strafzaak schuilt soms immers in een klein hoekje, u hoeft daarvoor geen beduchte crimineel te zijn. Het is daarom raadzaam om uw verzekering eens onder de loep te nemen en te kijken of er aanvullende modules wenselijk zijn, zodat u in de toekomst ook goed verzekerd bent voor juridische hulp bij bijvoorbeeld verkeers- en werk gerelateerde strafzaken.

Heeft u nog geen rechtsbijstandverzekering, dan is het slim om dit ook te overwegen. Heeft u eenmaal juridische hulp nodig, maar heeft u nog geen rechtsbijstandverzekering? Dan is het immers al te laat. U kunt namelijk geen aanspraak maken op de verzekering wanneer u deze pas afsluit wanneer het conflict zich al heeft aangediend.

Scroll naar boven