Stijgende premies woonhuisverzekeringen: de impact van slecht weer en inflatie

In de afgelopen jaren hebben huiseigenaren te maken gehad met een opmerkelijke stijging van de premies voor woonhuisverzekeringen. Deze stijging wordt grotendeels toegeschreven aan de toenemende frequentie en intensiteit van slecht weer, gecombineerd met het aanhoudende probleem van inflatie. Deze twee factoren hebben al geleid tot aanzienlijke premieverhogingen, maar dit zal de komende jaren alleen maar toenemen.

Meer schade aan huizen en eigendommen
Slecht weer, waaronder hevige regenval, stormen, overstromingen en zelfs extreme hittegolven, heeft in toenemende mate geleid tot schade aan huizen en eigendommen. De toename van het aantal claims als gevolg van schade veroorzaakt door slecht weer heeft geleid tot hogere kosten voor verzekeraars. In de toekomst zullen deze kosten alleen maar hoger worden, temeer omdat men na de heftige regenval in Limburg van 2 jaar geleden ook schade door overstromingen verzekerd. Het is uiteraard prettig dat wanneer er zoiets zich voordat dat de verzekeraar uitkeert, maar voor de verzekeraar zijn dit grote kosten.

Inflatie heeft invloed op herstelwerkzaamheden
Naast slecht weer speelt inflatie een cruciale rol bij de stijgende premies van woonhuisverzekeringen. Inflatie heeft invloed op de kosten van bouwmaterialen, arbeid en herstelwerkzaamheden na schadegevallen. Als gevolg hiervan zien verzekeringsmaatschappijen zich genoodzaakt om hogere bedragen uit te keren om reparaties en herbouw mogelijk te maken

Het is dus helaas niet te voorkomen dat er sprake is van een stijging van de woonhuisverzekeringen. Ieder jaar bij de verlenging van de verzekeringen bekijken wij voor u uiteraard of er een voordeligere, gelijkwaardige verzekering te vinden is.

Wilt u dat we meekijken vanwege de kosten van uw woonhuisverzekering, neem dan contact op met ons.

Scroll naar boven