SVI en OVI: zo verschillen ze van elkaar

We onderscheiden twee soorten inzittendenverzekeringen: de schadeverzekering voor inzittenden (SVI) en de ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI). Ondanks dat de namen veel op elkaar lijken en mogelijk zelfs voor verwarring kunnen zorgen, is het toch belangrijk om de verschillen tussen beide te kennen. In dit artikel leest u wat de SVI en OVI inhouden.

Schadeverzekering voor inzittenden (SVI)
De SVI is net als de OVI een aanvullende verzekering op uw autoverzekering. De SVI dekt letselschade en materiële schade aan inzittenden na een verkeersongeluk, vaak tot maximaal een bedrag van €1.000.000. Daardoor zijn de bestuurder en eventuele andere passagiers verzekerd voor deze schade tot een maximaal aantal van het aantal autogordels. Let op: de middelste plaats op de achterbank wordt niet altijd gezien als zitplaats, omdat een autogordel daar soms ontbreekt.

Immateriële schade als gevolg van een verkeersongeluk is gedekt door de SVI. In de praktijk komt dit neer op letselschade en de gevolgen daarvan. Gevolgen kunnen bijvoorbeeld zijn: het verlies van inkomen, smartengeld, noodzakelijke aanpassingen van de woning, kosten voor levensonderhoud en uitvaartkosten bij overlijden.

Ook materiële schade is gedekt door de SVI. Daarbij valt te denken aan schade aan de kleding en/of bagage van de inzittenden.

Ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI)
De ongevallenverzekering voor inzittenden keert uit bij blijvende invaliditeit of overlijden na een ongeluk. In tegenstelling tot de SVI keert de OVI echter niet uit op basis van de geleden schade, maar gaat het om een vast bedrag. Zo kunt u bij blijvende invaliditeit gemiddeld een maximaal bedrag verwachten van tussen de €20.000 en €50.000. Bij overlijden ligt dit iets lager, tussen de €10.000 en €20.000.

Toch kan het ook zijn dat u bij blijvende invaliditeit geen aanspraak kunt maken op dit volledige bedrag. Dit komt doordat de verzekeraar ook kijkt naar de mate van invaliditeit. Functioneert uw hand als gevolg van een verkeersongeval niet meer, dan wordt dit gezien als 5 tot 6% invaliditeit. U ontvangt dan ook dit percentage van het maximaal uit te keren bedrag van de OVI.

Zoals u ziet kent de SVI een veel uitgebreidere dekking dan de OVI. Wilt u weten wat voor inzittendenverzekering u heeft, of wilt u hier een wijziging in aanbrengen? Neemt u dan contact met ons op, wij helpen u graag!

Scroll naar boven